Kołobrzeg
| PL | EN | DE |

NFZ - informacje

W RAMACH UMOWY Z NFZ UDZIELAMY NASTĘPUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ: 

UZDROWISKOWE LECZENIE SANATORYJNE DOROSŁYCH - TURNUS 21 DNI

Informacja dla pacjenta przyjeżdżającego do Zakładów Lecznictwa Uzdrowiskowego w ramach potwierdzonego skierowania z NFZ

1.  NFZ zakontraktował w cenie „osobodnia” następujący pakiet usług standardowych:

 • łóżko w pokoju w części hotelowej San Medical Spa, pokój przydziela Zakład Leczenia Uzdrowiskowego w dniu przyjazdu,
 • trzy posiłki dziennie ( dieta cukrzycowa wg wskazań lekarza). Nie serwuje się diet specjalnych jak bezbiałkowa, bezglutenowa czy wegetariańska
 • trzy badania lekarskie podczas trwania turnusu leczniczego sanatoryjnego: badanie wstępne,  cotygodniowe i końcowe, (ponadto konsultację lekarską doraźną w razie potrzeby),
 • wstępne badanie lekarskie powinno być przeprowadzone w pierwszej dobie po przyjęciu,
 • całodobową opiekę pielęgniarską,
 • leki pierwszej potrzeby na wypadek nagłego zachorowania,
 • zabiegi przez 6 dni w tygodniu, nie mniej niż 3 zabiegi fizykalne dziennie ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania pacjenta do uzdrowiska, uzależnione od wskazań i przeciwwskazań lekarskich, w tym 1 podstawowy bodźcowy, z użyciem naturalnych surowców leczniczych i 2 dodatkowe zabiegi przyrodolecznicze, fizjoterapeutyczne lub kinezyterapeutyczne,
 • istnieje możliwość dokupienia na życzenie pacjenta dodatkowych zabiegów, za zgodą lekarza w uzdrowisku, z wpisaniem do dokumentacji woli ich zakupienia przez pacjenta.


2.  Załączony do skierowania cennik informuje o wielkości częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium za jeden dzień pobytu świadczeniobiorcy, z uwzględnieniem standardu pokoju w jakim został zakwaterowany. Nie jest to wykaz pokoi dostępnych w danym obiekcie.  

SAN  MEDICAL SPA dla gości z NFZ ma przygotowane miejsca w pokojach:

 • 2-osobowych z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym
 • 3-osobowych z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym  
 • 2-osobowych w studio z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym


3.  Roszczenia ubezpieczonego wykraczające poza zakontraktowany pakiet usług, w tym dotyczące zakwaterowania- są niezasadne. Istnieje możliwość skorzystania z pakietu usług dodatkowych i ponadstandardowych za dodatkową opłatą, na własne życzenie.

4. W recepcji  SAN MEDICAL SPA  jest możliwość zdeponowania bagażu.

5. Osobodzień – dzień pobytu na leczeniu uzdrowiskowym rozpoczyna się o godzinie 1400 pierwszego dnia pobytu, a kończy o godzinie 1200 ostatniego dnia pobytu. Przyjazd bądź wyjazd wcześniejszy lub późniejszy jest możliwy tylko po uzgodnieniu z Zakładem Lecznictwa Uzdrowiskowego.

6. Do Uzdrowiska należy zabrać:

 • dowód osobisty,
 • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,
 • ważną legitymację ubezpieczeniową lub ostatni odcinek renty (emerytury),
 • dokumentację medyczną (zlecenia lekarskie, karty wypisowe leczenia szpitalnego,
 • zdjęcia rentgenowskie, inne wyniki badań),
 • stale pobierane leki na cały okres pobytu,
 • strój kąpielowy i czepek oraz strój sportowy do ćwiczeń gimnastycznych.


Regulamin świadczenia usług zdrowotnych w SAN MEDICAL SPA w Kołobrzegu.

1. Pobyt w Sanatorium, w ramach potwierdzonego skierowania rozpoczyna się od godziny 1400 pierwszego dnia pobytu. W przypadku przyjazdu w przeddzień turnusu należy uiścić opłatę za nocleg, zgodnie z obowiązującym w sanatorium cennikiem.

2. Po przyjeździe, w recepcji przydzielone zostaje łóżko w pokoju. Kuracjusz podczas przyjęcia zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za część kosztów wyżywienia i zakwaterowania zgodnie z załączonym do skierowania cennikiem.

3. Kuracjusz po otrzymaniu klucza w recepcji skierowany zostaje do dietetyczki w celu ustalenia nr stolika i godziny posiłków. Następnie obowiązkowo zgłasza się do dyżurki pielęgniarskiej składając posiadaną dokumentację chorobową.

4.  W dyżurce pielęgniarskiej, pielęgniarka zakłada niezbędną dokumentację medyczną na podstawie wniosku sanatoryjnego wypisanego przez lekarza rodzinnego pacjenta i potwierdzonego przez oddział NFZ. Równocześnie pacjent zostaje poinformowany o terminie wstępnego badania lekarskiego.

5. Badanie lekarskie odbywa się w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia pacjenta do Sanatorium.

6. Obowiązkiem kuracjusza jest przybywać na badania lekarskie i zabiegi lecznicze w oznaczonym czasie i terminie.

7. Kartę zabiegową z zaplanowanymi zabiegami należy odebrać w dyżurce pielęgniarskiej.

8. Kuracjusz poinformowany jest również o miejscu wykonywania zabiegów, dietach oraz możliwościach spędzania wolnego czasu.

9. Pacjent przez całą dobę jest pod opieką pielęgniarską i lekarską.

10. W razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, kuracjusz winien wezwać dyżurującą pielęgniarkę.

11. Sanatorium w przypadku nagłej choroby zapewnia leki pierwszej potrzeby.

12. Pacjent objęty jest badaniem lekarskim wstępnym, kontrolnym i końcowym.

13. Cisza nocna obowiązuje od godz.2200 do 600.

14. Pobyt kończy się o godz. 1200 ostatniego dnia turnusu sanatoryjnego. W przypadku samowolnego skrócenia pobytu lub przeterminowanego wypisania z własnej winy pobierana będzie opłata za tzw. pustostanie według cen ustalonych w sanatorium. Wcześniejszy wyjazd możliwy jest tylko ze względów zdrowotnych lub ważnych powodów osobistych ( po przedłożeniu urzędowego dokumentu).


Godziny posiłków:

śniadanie: 07:15

obiad: 12:30

kolacja: 17:15