Odnowa Biologiczna w Kołobrzegu

ODNOWA BIOLOGICZNA w SANATORIUM SAN

 

Pobyt w Sanatorium SAN w Kołobrzegu, zwłaszcza zaś minimum 2 tygodniowy, skutkuje odnową biologiczną organizmu .

Nie ma jednoznacznej definicji odnowy biologicznej . Pod pojęciem tym rozumie się  najczęściej działania mające przyspieszyć proces powrotu wydolności wysiłkowej  organizmu do poziomu wyjściowego (lub zbliżonego)  sprzed kontuzji lub po dużych obciążeniach fizycznych i psychicznych  To konkretne zabiegi fizykalne,  stosowanie odpowiednich środków dietetycznych i dozwolonych środków wspomagających (np. suplementów diety).

ODNOWA BIOLOGICZNA to świadome oddziaływanie na organizm za pomocą różnorodnych środków (naturalnych i sztucznych ) i warunków środowiskowych w celu przyspieszenia fizjologicznych procesów wypoczynkowych.
 

CELE I ZADANIA ODNOWY BIOLOGICZNEJ
 

1. Aktywizacja i optymalizacja procesów wypoczynkowych –ułatwienie i przyspieszenie naturalnych, wewnątrzustrojowych  procesów, prowadzących do wyrównania zaburzeń powstałych podczas wysiłku fizycznego, np. masaż  rozluźniający zmęczone mięśnie ,wyrównanie strat wodno-elektrolitowych wodami mineralnymi, itp. Optymalizacji procesów wypoczynkowych służy także właściwa organizacja treningu, odpoczynku i trybu życia, zmiana klimatu czy właściwa dieta. Można się tego nauczyć w sanatorium.
 

2.Profilaktyka i zmniejszenie skutków przeciążeń , które powstają w narządzie ruchu w wyniku mikrourazów. Zastosowanie mają tu różne zabiegi fizykalne, powszechnie stosowane w odnowie biologicznej.
 

3. Hartowanie organizmu na zmiany warunków środowiskowych  poprzez aktywizację mechanizmów obronnych i adaptacyjnych,  dzięki czemu następuje zwiększenie odporności  na choroby.
 

4. Doleczanie po  doznanych obrażeniach -stosowanie ćwiczeń przywracających czynnościowe możliwości organizmu .