Kołobrzeg
| PL | EN | DE |

Dotacje UE

San sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Dotacja na kapitał obrotowy”

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami jakie wystąpiły u przedsiębiorcy przez pandemię COVID-19


Dofinansowanie projektu z UE: 263 931,24 PLN

Umowa nr  POIR.03.04.00-32-0105/20-00