Kołobrzeg
| PL | EN | DE |

Koronawirus Info

Poniżej aktualne informacje związane z działalnością San Medical Spa w czasie epidemii.

Szanowni Państwo,

w dniu 31 marca 2020 obok zarządzenia z dnia 13.marca 2020 zakazującego działalności uzdrowiskowej zarządzono ustawowy  zakaz działalności hotelarskiej w związku z czym nasz obiekt jest od dzisiaj do odwołania oficjalnie zamknięty.

Dodatkowo zmieniliśmy regulamin rezerwacji na mocy ustawy, który obecnie brzmi jak niżej z mocą od 13 marca 2020:


Zasady Rezerwacji pobytu 

Przepisy  nadzwyczajne związane ze stanem epidemii Covid 19 

Na podstawie USTAWY z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, z mocą od 13 marca 2020 dopisujemy do regulaminu rezerwacji Art. 15 k 1 i  15zp. jak w tekście ustawy:  

1. Przedsiębiorca prowadzący działalność hotelarską w przypadku rozwiązania umowy z klientem, które to rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy. 

 2. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1, nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez klienta zgody na otrzymanie w zamian od przedsiębiorcy vouchera do realizacji na poczet przyszłych wydarzeń w obszarze działalności przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie, za które klient wniósł zapłatę. 

3. Wartość vouchera, o którym mowa w ust. 2, nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy przez klienta. 

poza tym dodajemy punkty własne : 

4. do czasu odwołania stanu epidemii i zakazu działalności Sanatorium San zmienione terminy pobytów  dokonane w tym czasie na okresy późniejsze nie powodują przepadku wpłaconej  zaliczki , która zostanie zwrócona w  trybie opisanym w punkcie 1 w przypadku ostatecznego odwołania rezerwacji. 

5. do czasu odwołania czasu epidemii i zakazu działalności Sanatorium SAN przyjmujemy nowe  rezerwacje bez obowiązku wpłacenia zaliczki w okresie  do 30 dni przed terminem pobytu. Zaliczki wpłacone w tym trybie, tj. od dnia 01 kwietnia 2020 zostaną zwrócone w dniu odwołania pobytu przez Sanatorium SAN z powodu stanu epidemii bez powoływania się na okres ustawowy 180 dni. 


Nasza firma jest w dobrej kondycji finansowej i nie zamierzamy wykorzystywać   maksymalnego okresu 180 dni przysługującego nam na zwrot zaliczek za odwołane pobyty. Obecnie  sprawdzamy stan naszych zasobów i zobowiązań  z myślą o tym, aby jak najszybciej rozpocząć ich zwrot,. chcemy bowiem dalej Państwu służyć już wkrótce.


 

z poważaniem

Wojciech Furmanek 

Dyrektor Generalny i współwłaściciel.Lokalna Organizacja Turystyczna Klimatyczny Kołobrzeg Kołobrzeg Biega Kołobrzeg SPA