Gotowi do wiosny 2019?

 

 

 

 

 

Warunki rezerwacji

Promocja nie łączy się z programem rabatowym.

Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata

zaliczki w wysokości 30 % wartości kosztów pobytu.

Brak wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie

powoduje anulację dokonanej rezerwacji.

W przypadku rezygnacji z rezerwacji do 70 dni

przed datą rozpoczęcia pobytu zwracamy całą zaliczkę.

W terminie krótszym niż 70 dni do 40 dni

przed rozpoczęciem pobytu zwracamy 50% zaliczki.

W przypadku rezygnacji w terminie krótszym

niż 40 dni do rozpoczęcia pobytu,

zwracamy 20 % zaliczki.

 

Szczegółowe warunki rezerwacji reguluje regulamin

dostępny na stronie www.san.pl/regulaminsan